MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2019
Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2019

Siêu thị số E-Magazine

Nạn nhân của lòng tham của chính mình

Nạn nhân của lòng tham của chính mình
April 10
05:13 2018

 

Có những trường hợp mất của mà những người bị thiệt hại có thể không nhận được sự cảm thông, thương hại từ cộng đồng, bởi lẽ họ là nạn nhân của lòng tham của chính mình. Vụ việc đổ bể ra chỉ mang ý nghĩa để làm một bài học mới nữa cảnh tỉnh cho những người khác.

Xin mời đọc bài.