MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2019
Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2019

Siêu thị số E-Magazine

Tự sự cuối tuần

Tự sự cuối tuần
October 01
09:50 2018

Buổi sáng cuối tuần

Chạy ra thăm cô bán báo gần nhà

Rút tờ 10.000 đồng mua một cuốn báo chủ nhật

Được thối lại 1.000 đồng

Dùng dằng khó xử: lấy hay bo luôn?

Bỏ ra 9.000 đồng mua một cuốn báo

Cũng có nhiều nghĩ suy

Đại gia mới nghĩ chuyện lớn

Phàm phu chỉ dám nghĩ linh tinh

Chỉ cần thêm 1.000 đồng

Ta có một tờ Vietlott

Vietlott cho ta hy vọng đổi đời

Tờ báo cho ta tri thức cuộc đời

Ước chi ta có hẳn một tờ 20.000 đồng…

Vậy nên ta đành đánh lưỡi

Tuần này mua báo

Tuần sau mua Vietlott…

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks. 

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment