MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 20 tháng 6 năm 2019
Thứ Năm ngày 20 tháng 6 năm 2019

Siêu thị số E-Magazine

Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ
November 06
16:23 2018

 

Ngày thứ Ba 6-11-2018, cử tri nước Mỹ chính thức đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ (US midterm elections). Tại cuộc bầu cử này, Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ nghị viện, 35 trong tổng số 100 ghế Thượng nghị viện, 36 thống đốc bang. Có khoảng 6.000 ghế các cơ quan lập pháp (thượng nghị viện và hạ nghị viện) cấp tiểu bang cũng được bầu lại lần này.

Xin mời đọc bài.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.