Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Tech MediaOnline

Kinh tế số giờ phải gắn với chuyển đổi số.

Kinh tế số giờ phải gắn với chuyển đổi số.
August 17
13:43 2019
 
 
Có lẽ chưa bao giờ chúng ta nghe nhiều về cụm từ “kinh tế số” như hiện nay. Nó không phải chỉ là chuyện theo trend, thời thượng mà đã trở nên sự sống còn của từng doanh nghiệp nói riêng và của cả nền kinh tế quốc gia nói chung. Không chuyển đổi số để tham gia nền kinh tế số thì tới cả nền kinh tế cũng cầm bằng tụt hậu trong thời đại này.
 
Xin mời bạn đọc bài in trên báo Người Lao Động thứ Bảy 17-8-2019 và trên báo Người Lao Động Online.
 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới