Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021
Thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021

ASUS Việt Nam ra mắt ASUS VivoBook A412 và A512 nhiều màu sắc với SSD 512GB