MediaOnline Magazine

Thứ Hai ngày 24 tháng 9 năm 2018
Thứ Hai ngày 24 tháng 9 năm 2018

Lang thang ké COMPUTEX Taipei 2018 cùng bạn Lê Vĩ Đông