Thứ Ba ngày 19 tháng 1 năm 2021
Thứ Ba ngày 19 tháng 1 năm 2021

Samsung ra mắt dòng màn hình chuyên game Odyssey G7 và G9 ở Việt Nam (TP.HCM 16-7-2020)