MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 05 tháng 7 năm 2020
Chủ nhật ngày 05 tháng 7 năm 2020

Samsung Vina tổ chức trải nghiệm các sản phẩm TV QLED 8K, The Frame, The Serif và The Sero 2020