Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022
Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Trải nghiệm các dòng TV Samsung 2022 đầu tiên tại Việt Nam