Thứ Tư ngày 22 tháng 3 năm 2023
Thứ Tư ngày 22 tháng 3 năm 2023

Triển lãm IT và game Intel Tech Camp lần đầu tiên ở Việt Nam