MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018
Thứ Bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018

Tag "2018"

2018 sẽ là năm của trí tuệ nhân tạo tại Microsoft

    2018 sẽ là năm của trí tuệ nhân tạo tại Microsoft

  Lịch sử phát triển của con người đã minh chứng một điều: những thay đổi vượt bậc không xuất phát từ một công nghệ đột phá đơn lẻ, mà

Mời đọc

Coi như xong rồi một năm 2017

    Coi như xong rồi một năm 2017

Bây giờ, khi đã 5g30 chiều ngày thứ Sáu 29-12-2017, tôi mới dám rón rén nhỏ nhẹ hỏi bạn có cảm giác như thế nào sau khi xong ngày làm

Mời đọc