Thứ Hai ngày 04 tháng 12 năm 2023

Tag "Accelerated Generative AI"

NVIDIA công bố siêu máy tính DGX GH200 AI

    NVIDIA công bố siêu máy tính DGX GH200 AI

Ngày 29-5-2023, mở đầu loạt keynote chính của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu tại Triển lãm công nghệ máy tính thương niên lớn nhất

Mời đọc

Siêu chip NVIDIA Grace Hopper được thiết kế để tang tốc AI tạo sinh

    Siêu chip NVIDIA Grace Hopper được thiết kế để tang tốc AI tạo sinh

Ngày 29-5-2023, mở đầu loạt keynote chính của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu tại Triển lãm công nghệ máy tính thương niên lớn nhất

Mời đọc