Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Tag "Bkav eChungtu"

Bkav ra mắt nền tảng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử Bkav eChungtu

    Bkav ra mắt nền tảng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử Bkav eChungtu

Tập đoàn Công nghệ Bkav ngày 3-8-2022 đã ra mắt Bkav eChungtu. Theo giới thiệu, đây là nền tảng cho phép các doanh nghiệp dễ dàng tạo lập, quản lý

Mời đọc