Thứ Ba ngày 03 tháng 10 năm 2023
Thứ Ba ngày 03 tháng 10 năm 2023

Tag "COLORFUL GeForce GTX 1630 NB 4G"

Card đồ họa COLORFUL GeForce GTX 1630 NB 4G

    Card đồ họa COLORFUL GeForce GTX 1630 NB 4G

Công ty Công nghệ COLORUL ngày 28-6-2022 đã ra mắt card đồ họa COLORFUL GeForce GTX 1630 NB dựa trên GPU NVIDIA GeForce GTX 1630 thuộc dòng GeForce GTX 16

Mời đọc