MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 21 tháng 8 năm 2019
Thứ Tư ngày 21 tháng 8 năm 2019

Tag "D-Link Wi-Fi router"

Wi-Fi router D-Link DIR-825+ “xuyên tường”

    Wi-Fi router D-Link DIR-825+ “xuyên tường”

Được thiết kế cho đối tượng người dùng rộng rãi ứng dụng chuẩn Wi-Fi mới AC, đặc biệt là cho môi trường SOHO (Small Office/Home Office), Wi-Fi router AC1200 High-Gain

Mời đọc

Trên tay khệ nệ chiếc Wi-Fi router siêu tốc D-Link AC 3200

  (STS: 12.02.2015) Chớ hề phải trên tay (hands-on) bình thường đâu nghen. Đây là tôi phải “khệ nệ trên tay” (weightily hands-on) với chiếc Wi-Fi router siêu tốc D-Link

Mời đọc