MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018
Thứ Bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018

Tag "Đại sứ Mỹ ở Việt Nam"

VIDEO: Tân Đại sứ Mỹ ở Việt Nam Dan Kritenbrink gửi lời chào bằng tiếng Việt

    VIDEO:  Tân Đại sứ Mỹ ở Việt Nam Dan Kritenbrink gửi lời chào bằng tiếng Việt

  Tân Đại sứ Mỹ ở Việt Nam Dan Kritenbrink do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đã tới Việt Nam trình quốc thư ngày 6-11-2017, thay cho đại sứ

Mời đọc