MediaOnline Magazine

Thứ Hai ngày 09 tháng 12 năm 2019
Thứ Hai ngày 09 tháng 12 năm 2019

Tag "định danh"

Người dùng chân chính nào ngại định danh trên Facebook

    Người dùng chân chính nào ngại định danh trên Facebook

  Cho dù việc định danh tài khoản người tham gia mạng xã hội như Facebook chẳng hạn đi ngược lại bản chất của Internet là nặc danh, phẳng và

Mời đọc