MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 02 tháng 6 năm 2020
Thứ Ba ngày 02 tháng 6 năm 2020

Tag "DIR-600M"

D-Link DIR-600M, Wi-Fi router chuẩn N giờ chỉ còn 169.000 đồng

    D-Link DIR-600M, Wi-Fi router chuẩn N giờ chỉ còn 169.000 đồng

Có lẽ bạn không tin ngay đâu, nhưng khổ thay đó lại là sự thật. Chiếc Wireless N 150 Home Router (DIR-600M) này vào cuối tháng 9-2018 đang dược D-Link

Mời đọc