MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2019
Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2019

Tag "dxomark"

Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất hạ tuần tháng 3-2019

    Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất hạ tuần tháng 3-2019

  Ngày 26-3-2019, bảng xếp hạng DxOMark về chất lượng chụp ảnh của smartphone trong Top 10 đã có sự thay đổi với kết quả thử nghiệm của Huawei P30

Mời đọc

Samsung Galaxy S10+ nằm trong Top 3 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất hạ tuần tháng 2-2019

    Samsung Galaxy S10+ nằm trong Top 3 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất hạ tuần tháng 2-2019

  Ngày 21-2-2019, bảng xếp hạng DxOMark về chất lượng chụp ảnh của smartphone trong Top 10 đã có sự thay đổi với kết quả thử nghiệm của Samsung Galaxy

Mời đọc

Lần đầu tiên DxOMark xếp hạng khả năng chụp ảnh selfie của smartphone

    Lần đầu tiên DxOMark xếp hạng khả năng chụp ảnh selfie của smartphone

  Hai smartphone Samsung Galaxy Note9 và Google Pixel 3 cùng đạt 92 điểm selfie đang dẫn đầu trên bảng

Mời đọc

Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất tháng 1-2019

    Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất tháng 1-2019

Ngày 18-1-2019, bảng xếp hạng DxOmark về chất lượng chụp ảnh của smartphone trong Top 10 đã có sự thay

Mời đọc

Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất tháng 11-2018

    Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất tháng 11-2018

Ngày 25-10-2018, bảng xếp hạng DxOmark về chất lượng chụp ảnh của smartphone trong Top 10 đã có sự thay

Mời đọc