MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 19 tháng 2 năm 2019
Thứ Ba ngày 19 tháng 2 năm 2019

Tag "dxomark"

Lần đầu tiên DxOMark xếp hạng khả năng chụp ảnh selfie của smartphone

    Lần đầu tiên DxOMark xếp hạng khả năng chụp ảnh selfie của smartphone

  Hai smartphone Samsung Galaxy Note9 và Google Pixel 3 cùng đạt 92 điểm selfie đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng các smartphone có tính năng chụp ảnh selfie

Mời đọc

Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất tháng 1-2019

    Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất tháng 1-2019

Ngày 18-1-2019, bảng xếp hạng DxOmark về chất lượng chụp ảnh của smartphone trong Top 10 đã có sự thay đổi với kết quả thử nghiệm của Huawei Mate20 Pro

Mời đọc

Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất tháng 11-2018

    Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất tháng 11-2018

Ngày 25-10-2018, bảng xếp hạng DxOmark về chất lượng chụp ảnh của smartphone trong Top 10 đã có sự thay

Mời đọc

Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất tháng 10-2018

    Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất tháng 10-2018

Ngày 3-10-2018, bảng xếp hạng DxOmark về chất lượng chụp ảnh của smartphone trong Top 10 đã có sự thay

Mời đọc

Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất đầu tháng 10-2018

    Top 10 smartphone đạt điểm chất lượng chụp ảnh DxOMark cao nhất đầu tháng 10-2018

  Ngày 2-10-2018 trên website của DxOMark, smartphone được họ thử nghiệm gần đây nhất là Samsung Galaxy Note9 (cho

Mời đọc