MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020
Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020

Tag "GeForce eSports Xtreme Tournament (GEXT)"

NVIDIA công bố giải đấu GeForce eSports Xtreme Tournament mùa 2 khu vực Đông Nam Á

    NVIDIA công bố giải đấu GeForce eSports Xtreme Tournament mùa 2 khu vực Đông Nam Á

  Giải đấu game cấp Khu vực dành cho hệ thống phòng máy NVIDIA Certified iCafe ở Đông Nam Á với tổng giá trị giải thưởng 75.000 USD. Tại TP.HCM

Mời đọc