MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 01 tháng 10 năm 2020
Thứ Năm ngày 01 tháng 10 năm 2020

Tag "GEXT season 2"

NVIDIA công bố giải đấu game GeForce eSports Xtreme Tournament 2017 (GEXT season 2) tại Việt Nam

    NVIDIA công bố giải đấu game GeForce eSports Xtreme Tournament 2017 (GEXT season 2) tại Việt Nam

  NVIDIA công bố giải đấu game GeForce eSports Xtreme Tournament 2017 (GEXT season 2) tại Việt Nam. Chiều 11-7-2017 Tại Press Coffee (TP.HCM)   Ảnh: PHẠM ANH PHÚ

Mời đọc