MediaOnline Magazine

Thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2020
Thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2020

Tag "google assistant tiếng việt android"

Cách cài đặt và sử dụng Google Assistant Tiếng Việt trên thiết bị Android và iOS

    Cách cài đặt và sử dụng Google Assistant Tiếng Việt trên thiết bị Android và iOS

  Sáng 8-5-2019, bộ phận truyền thông của Google ở Việt Nam đã cung cấp cho giới truyền thông hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng trợ lý kỹ

Mời đọc