Thứ Hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
Thứ Hai ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tag "hệ sinh thái ô tô 5G"

Huawei hợp tác xây dựng hệ sinh thái ô tô 5G

    Huawei hợp tác xây dựng hệ sinh thái ô tô 5G

  Huawei vừa thành lập liên minh với 18 nhà sản xuất ô tô để xây dựng một hệ sinh thái ô tô tích hợp 5G (5G-enabled automobile ecosphere), nhằm

Mời đọc