MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 05 tháng 7 năm 2020
Chủ nhật ngày 05 tháng 7 năm 2020

Tag "Maestro Ziikos"

Señorita qua tiếng hát của “ca sĩ” Donald Trump

    Señorita qua tiếng hát của “ca sĩ” Donald Trump

  Anh bạn Chaouch Zakaria a.k.a Maestro Ziikos, một nhà soạn nhạc Morocco (Marốc) sinh tháng 12-1991, nổi tiếng về tài cover nhiều bài hát với “ca sĩ” là đương

Mời đọc