Thứ Hai ngày 04 tháng 12 năm 2023

Tag "supercomputer"

VIDEO: GIGABYTE và “Tương lai điện toán” tại COMPUTEX Taipei 2023

    VIDEO: GIGABYTE và “Tương lai điện toán” tại COMPUTEX Taipei 2023

Chưa cần bước vào trong, chỉ mới từ bên ngoài khu vực triển lãm bề thế của Công ty công nghệ GIGABYTE tại Tầng 1 Hall 1 ở COMPUTEX Taipei

Mời đọc

GIGABYTE giới thiệu “Tương lai điện toán” và siêu máy tính AI tại COMPUTEX Taipei 2023

    GIGABYTE giới thiệu “Tương lai điện toán” và siêu máy tính AI tại COMPUTEX Taipei 2023

Chưa cần bước vào trong, chỉ mới từ bên ngoài khu vực triển lãm bề thế của Công ty công nghệ GIGABYTE tại Tầng 1 Hall 1 ở COMPUTEX Taipei

Mời đọc

NVIDIA công bố siêu máy tính DGX GH200 AI

    NVIDIA công bố siêu máy tính DGX GH200 AI

Ngày 29-5-2023, mở đầu loạt keynote chính của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ lớn toàn cầu tại Triển lãm công nghệ máy tính thương niên lớn nhất

Mời đọc

Siêu máy tính trí tuệ nhân tạo AI mới của hãng Fujitsu sử dụng hệ thống AI NVIDIA DGX-1

    Siêu máy tính trí tuệ nhân tạo AI mới của hãng Fujitsu sử dụng hệ thống AI NVIDIA DGX-1

  Hãng Fujitsu (Nhật Bản) ngày 7-3-2017 cho biết họ đã sử dụng 24 hệ thống trí tuệ nhân tạo AI DGX-1 của hãng NVIDIA để xây dựng một chiếc

Mời đọc