Thứ Hai ngày 04 tháng 12 năm 2023

Tag "Thánh tử đạo tại Việt Nam"

Các Thánh tử đạo Việt Nam hay các Thánh tử đạo tại Việt Nam?

    Các Thánh tử đạo Việt Nam hay các Thánh tử đạo tại Việt Nam?

Hôm nay là Chủ nhật 19-11-2023, là Chúa nhật thứ 33 mùa Thường niên theo lịch phụng vụ Công giáo. Đây là ngày Giáo hội Công giáo Việt Nam mừng

Mời đọc