MediaOnline Magazine

Thứ Hai ngày 26 tháng 10 năm 2020
Thứ Hai ngày 26 tháng 10 năm 2020

Tag "TV QLED"

Samsung giới thiệu dòng TV QLED cao cấp hoàn toàn mới tại Việt Nam

    Samsung giới thiệu dòng TV QLED cao cấp hoàn toàn mới tại Việt Nam

  Dòng TV QLED cao cấp của năm 2017 đã được Công ty Điện tử Samsung Vina  ra mắt tại thị trường Việt Nam ngày 25-4-2017. QLED 2017 là thế

Mời đọc