MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 22 tháng 10 năm 2019
Thứ Ba ngày 22 tháng 10 năm 2019

Tag "uhd 8k"

Đời 4K vẫn thiện lành hơn 3K

    Đời 4K vẫn thiện lành hơn 3K

  Bạn cãi ngay: FHD (1K) rồi cứ nhân đôi lên 2K, 4K,… chớ ai mà 3K nè. Có mừ, đó là một vết đen trong lịch sử nước Mỹ

Mời đọc