MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 07 tháng 6 năm 2020
Chủ nhật ngày 07 tháng 6 năm 2020

Tag "uhd 8k"

Đời 4K vẫn thiện lành hơn 3K

    Đời 4K vẫn thiện lành hơn 3K

  Bạn cãi ngay: FHD (1K) rồi cứ nhân đôi lên 2K, 4K,… chớ ai mà 3K nè. Có mừ, đó là một vết đen trong lịch sử nước Mỹ

Mời đọc