Thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021
Thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021

Tag "Viện Giá trị Doanh nghiệp IBM"

Nghiên cứu của IBM về mùa mua sắm lớn nhất năm 2020 chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

    Nghiên cứu của IBM về mùa mua sắm lớn nhất năm 2020 chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Theo Nghiên cứu mới nhất 2020 Holiday Shopping and Travel Trends do Viện Giá trị Doanh nghiệp (Institute for Business Value, IBV) của tập đoàn công nghệ Mỹ IBM thực hiện

Mời đọc