MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2020
Chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2020

Siêu thị số E-Magazine

Cài đặt bộ Microsoft Office 365

Cài đặt bộ Microsoft Office 365
April 01
18:08 2015

office365

 

Từ trình duyệt web, bạn truy cập vào địa chỉ www.office.com/setup hay https://officesetup.getmicrosoftkey.com/

Trên màn hình đầu tiên, bạn nhập 25 chữ số key bản quyền (Product Key) của Office 365. Xong nhấn nút Get Started.

Xin mời đọc bài tại đây.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Microsoft MVP)

office365-setup-19