MediaOnline Magazine

Thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2020
Thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2020

Siêu thị số E-Magazine

Sử dụng bộ công cụ Microsoft Office 365

Sử dụng bộ công cụ Microsoft Office 365
April 02
18:31 2015

office365

 

Bạn mở trình duyệt web và truy cập vào website Office Online theo địa chỉ www.office.com hay https://office.live.com/start/default.aspx.

Trên màn hình Office Online, bạn chọn công cụ văn phòng mà mình muốn xài. Nhấn lên nó. Ở đây tôi chọn Word Online.

Xin đọc bài tại đây.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Microsoft MVP)

office365-setup-19