MediaOnline Magazine

Thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2020
Thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2020

Siêu thị số E-Magazine

Hình ảnh sự kiện Sony Show khai mạc tại TP.HCM

September 25
11:32 2015

150925-sony-show-hcm-01_resize

(STS:25.09.2015) Triển lãm sản phẩm và công nghệ mới Sony Show 2015 của Sony Việt Nam với chủ đề Thành phố Chạm đã chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1) vào lúc 8g30 sáng thứ Sáu 25-9-2015.

Sự kiện Sony Show 2015:

+ TP.HCM:

Nhà Văn hóa Thanh niên, từ 9g30 tới 19g30 các ngày 25, 26 và 27-9-2015

+ HÀ NỘI:

Vincom Royal City, từ 9g30 tới 19g30 các ngày 9, 10, và 11-10-2015

Ảnh: PHP – XT (MediaOnline)

Khai mạc Sony Show 2015

150925-sony-show-hcm-03_resize

150925-sony-show-hcm-05_resize

150925-sony-show-hcm-06_resize

150925-sony-show-hcm-08_resize

150925-sony-show-hcm-10_resize

150925-sony-show-hcm-11_resize

150925-sony-show-hcm-12_resize

150925-sony-show-hcm-13_resize

150925-sony-show-hcm-14_resize

150925-sony-show-hcm-15_resize

150925-sony-show-hcm-16_resize

150925-sony-show-hcm-17_resize

150925-sony-show-hcm-18_resize

150925-sony-show-hcm-19_resize

150925-sony-show-hcm-23_resize

150925-sony-show-hcm-24_resize

150925-sony-show-hcm-25_resize

150925-sony-show-hcm-26_resize

150925-sony-show-hcm-27_resize

150925-sony-show-hcm-28_resize

150925-sony-show-hcm-29_resize

150925-sony-show-hcm-31_resize

150925-sony-show-hcm-33_resize

150925-sony-show-hcm-34_resize

150925-sony-show-hcm-35_resize

150925-sony-show-hcm-36_resize

150925-sony-show-hcm-37_resize

150925-sony-show-hcm-38_resize

150925-sony-show-hcm-40_resize

150925-sony-show-hcm-42_resize

150925-sony-show-hcm-43_resize

150925-sony-show-hcm-44_resize

150925-sony-show-hcm-45_resize

150925-sony-show-hcm-46_resize

150925-sony-show-hcm-47_resize

150925-sony-show-hcm-48_resize

150925-sony-show-hcm-49_resize