MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 08 tháng 12 năm 2019
Chủ nhật ngày 08 tháng 12 năm 2019

Tag "sony show"

Hình ảnh sự kiện Sony Show khai mạc tại TP.HCM

(STS:25.09.2015) Triển lãm sản phẩm và công nghệ mới Sony Show 2015 của Sony Việt Nam với chủ đề Thành phố Chạm đã chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa

Mời đọc