MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 16 tháng 7 năm 2020
Thứ Năm ngày 16 tháng 7 năm 2020

Tag "sony show"

Hình ảnh sự kiện Sony Show khai mạc tại TP.HCM

(STS:25.09.2015) Triển lãm sản phẩm và công nghệ mới Sony Show 2015 của Sony Việt Nam với chủ đề Thành phố Chạm đã chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa

Mời đọc