MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 05 tháng 7 năm 2020
Chủ nhật ngày 05 tháng 7 năm 2020

Siêu thị số E-Magazine

Người Việt đồng bào

Người Việt đồng bào
April 25
11:34 2018

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

Từ hồi còn nhỏ xíu xiu, tôi đã được nghe hàng năm rồi nhập tâm luôn cái câu ca dao:

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ Mùng Mười tháng Ba.

Nó luôn nhắc tôi dù ở nơi đâu, dù giữa môi trường nào, cho dù tệ hại tới mấy, mình có Tổ phụ là Vua Hùng.

Đền Hùng và logo của trang chủ Google ngày 25-4-2018 (Mùng 10 tháng Ba năm Mậu Tuất) đã được thay đổi với Doogles mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương của người Việt. (Ảnh: Internet. Thanks)

Người ta có thể từ bỏ quốc tịch, nhưng không thể nào phủ nhận tổ tiên của mình. Và chừng nào còn nghĩ mình gốc Việt, ta vẫn còn là con cháu Hùng Vương.

Xin mời đọc bài

PHẠM HỒNG PHƯỚC