Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Tech MediaOnline

Huawei giới thiệu các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động

Huawei giới thiệu các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động
November 21
14:00 2018

 

Ngày 20-11-2018 tại Diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu (Global Mobile Broadband Forum, GMBF) lần thứ 9 tổ chức ở London (Anh) từ ngày 19 tới 21-11-2018, Huawei đã công bố cuốn Sách trắng (white paper) có tựa đề “Các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động” (Key Scenarios of Autonomous Driving Mobile Network). Cuốn Sách trắng này đưa ra 7 kịch bản chính cho lái xe tự động và phân tích 5 khả năng tự động hóa quan trọng cần có trong các mạng di động, truyền cảm hứng cho các hệ thống mạng lái xe tự hành (autonomous driving networks).

Khi các hệ thống mạng phát triển ngày càng phức tạp, việc tự động hóa hệ thống mạng đã trở thành một sự đồng thuận của toàn ngành. Tăng tốc tự động hóa mạng trở nên rất quan trọng. Với việc phác thảo ra khái niệm về mức độ lái xe tự hành (từ L0 – L5), Sách trắng của Huawei mô tả các kịch bản lái xe tự hành trong các hệ thống mạng di động và xác định các kịch bản theo từng cấp độ dựa trên quy trình vận hành cốt lõi của nhà khai thác. Sách trắng xây dựng sự đồng thuận trong ngành, và giúp chúng ta tiến hành các bước cụ thể để hiện thực hóa lái xe tự hành hoàn toàn trong các mạng di động và thụ hưởng lợi ích từ việc tự động hóa mạng một cách kịp thời.

Sách trắng xác định bảy kịch bản chính của lái xe tự hành trong mạng di động từ ba chiều kích: vòng đời vận hành và bảo trì (O&M) hệ thống mạng (network O&M lifecycle), số hóa (digitalization), và đóng góp tổng chi phí sở hữu (TCO) theo kịch bản cụ thể (scenario-specific TCO contribution). 7 kịch bản chính này bao gồm:

 1. triển khai trạm gốc (trạm thu phát sóng),
 2. triển khai các tính năng,
 3. giám sát hiệu suất mạng,
 4. phân tích lỗi và xử lý,
 5. cải thiện hiệu suất mạng,
 6. cung cấp dịch vụ nội bộ,
 7. tiết kiệm năng lượng mạng.

Các nhà khai thác viễn thông có thể thúc đẩy tự động hóa mạng dựa trên các điểm dễ tổn thương của dịch vụ, và giảm dần chi phí vận hành (OPEX) cao gây ra do sự phức tạp của mạng ngày càng tăng. Huawei cho biết: Với nghiên cứu sâu hơn, họ sẽ liên tục cập nhật các kịch bản lái xe tự hành và sẽ công bố các kết quả nghiên cứu đó.

Sách trắng này nêu ra 5 khả năng cơ bản chính (mô hình POBSI) cho tự động hóa mạng:

 1. Lập trình,
 2. Trực tuyến,
 3. Kết nối,
 4. Tính nhạy cảm,
 5. Thông minh.

Nó chỉ ra rằng các nhà khai thác viễn thông cần phải xây dựng các khả năng khác nhau cho các kịch bản khác nhau. Thí dụ: để cải thiện hiệu suất mạng, mạng di động phải rất thông minh để đối mặt với các trường hợp di động thay đổi theo thời gian và cân bằng động giữa nhiều thông số. Tuy nhiên, chìa khóa trong các kịch bản triển khai trạm gốc là cầu nối tổng thể (E2E) để thực hiện việc tự động hóa quy trình làm việc vòng kín.

David Wang

Khi giới thiệu Sách trắng “Các kịch bản chính của hệ thống mạng di động lái xe tự hành” tại Diễn đàn GMBF, ông David Wang, thành viên Ban giám đốc Huawei, nói rằng: “Xây dựng các hệ thống mạng lái xe tự hành là một nhiệm vụ mới trong ngành công nghiệp băng rộng di động (MBB). Chúng ta cần đổi mới kiến trúc và công nghệ then chốt để đạt được bước đột phá liên tục trong tự động hóa. Chúng ta cần giới thiệu các khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) từ đám mây (Cloud), mạng và trạm hỗ trợ lái xe tự hành với mọi kịch bản trong các mạng di động.”

Bạn có thể tải Sách trắng “Key Scenarios of Autonomous Driving Mobile Network” bản tiếng Anh tại đây.

MEDIAONLINE

+ Ảnh do Huawei cung cấp. 

 

 

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới