MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2019
Thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2019

Siêu thị số E-Magazine

Infographic chính hãng về 3 smartphone Samsung Galaxy A20s, A30s và A50s

Infographic chính hãng về 3 smartphone Samsung Galaxy A20s, A30s và A50s
September 23
20:14 2019

 

Đây là các đồ họa thông tin (infographic) về cấu hình của 3 chiếc smartphone mới thuộc dòng Galaxy A series của Samsung là Galaxy A20s, Galaxy A30s và Galaxy A50s do chính Samsung thực hiện và cung cấp.

Bạn có thể tải file ảnh gốc của Galaxy A20s tại đây.

Bạn có thể tải file ảnh gốc của Galaxy A30s tại đây.

Bạn có thể tải file ảnh gốc của Galaxy A50s tại đây.