MediaOnline Magazine

Thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2020
Thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2020

Siêu thị số E-Magazine

Pray 4 Wuhan

Pray 4 Wuhan
January 25
13:53 2020

 

Những ngày Tết Canh Tý 2020, khi đi lễ nhà thờ, lễ chùa, bạn có thể dành một lời cầu nguyện bình an cho người ở Vũ Hán – Wuhan. Bất luận thế nào, họ cũng chỉ là nạn nhân – dù là thiên tai hay nhân họa. Họ không chỉ chẳng còn Tết Canh Tý mà còn đang phải sống trong nỗi kinh hoàng như trong các bộ phim đại dịch Hollywood với sinh mạng đang lâm nguy.

Ở một cảnh giới nào đó, cầu nguyện cho Vũ Hán – Pray for Wuhan – cũng chính là cầu nguyện cho bạn và cho gia đình bạn. Thế giới phẳng ngày nay không còn cái gì chỉ là của riêng một ai đó.

P.H.P.

+ Ảnh: Internet. Thanks.