Thứ Ba ngày 04 tháng 10 năm 2022
Thứ Ba ngày 04 tháng 10 năm 2022

Siêu Thị Số MediaOnline

Tập đoàn VNPT được Bộ Nội vụ chọn để xây dựng hệ thống Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước

Tập đoàn VNPT được Bộ Nội vụ chọn để xây dựng hệ thống Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước
May 11
15:39 2022

Ngày 10-5-2022 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ và Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết chương trình hợp tác xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. Theo các nội dung ký kết, Tập đoàn VNPT sẽ là đơn vị đồng hành cùng Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Lễ ký kết giữa Bộ Nội vụ và Tập đoàn VNPT ở Hà Nội ngày 10-5-2022.

Việc xây dựng Cơ sở Dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nằm trong đề án của Bộ Nội vụ nhằm triển khai, hiện thực hóa các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25-6-2020 phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước.

Lễ ký kết giữa Bộ Nội vụ và Tập đoàn VNPT ở Hà Nội ngày 10-5-2022.

Việc đưa vào vận hành, khai thác CSDLQG về CBCCVC sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý CBCCVC, phục vụ mục tiêu quản trị, hoạch định chính sách và là công cụ để tổng hợp, thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên toàn quốc phục vụ mục tiêu xây dựng nền hành chính tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng, phát triển Chính phủ số của Bộ Nội vụ nói riêng và các bộ ngành, địa phương trong toàn quốc nói chung.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ngày 6-1-2022 cũng đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tại Quyết định này, Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của Bộ Nội vụ trong việc chủ trì xây dựng CSDLQG về CBCCVC; kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về dân cư; phối hợp với Bộ Công an khai thác, tận dụng thông tin từ CSDLQG về dân cư bảo đảm tránh thu thập trùng lặp nhiều thông tin để phục vụ quản lý CBCCVC của các cơ quan nhà nước các cấp.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã tiến hành đánh giá, xem xét trên nhiều tiêu chí khắt khe, với nhiều đơn vị cung cấp các giải pháp công nghệ và cuối cùng lựa chọn VNPT là đơn vị đồng hành. Tập đoàn VNPT là doanh nghiệp Nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin và là đơn vị tiên phong dẫn dắt các dự án chuyển đổi số cấp quốc gia, có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các đề án số hóa quan trọng của Chính phủ, bộ, ngành như Trục liên thông văn bản Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và gần đây là dự án CSDLQG về Dân cư.

Theo lộ trình, việc triển khai xây dựng CSDLQG về CBCCVC sẽ bắt đầu ngay sau buổi lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Nội vụ và Tập đoàn VNPT. Dự kiến, hệ thống CSDL và phần mềm quản trị sẽ chính thức hoạt động vào tháng 11-/2022 để đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nêu trong Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15-3-2022 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số.

MEDIAONLINE

Nguồn do VNPT cung cấp.