Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023

Tech MediaOnline

WC hành

WC hành
November 21
21:44 2022

Sáng muộn, à, trưa trờ trưa trật ngày thứ High của mùa FIFA World Cup Qatar 2022,  A Phủ nhắn tin cho người bạn: “Đêm qua tui bị WC nó hành lên giường xuống nệm. Giờ đuối như trái chuối dập.”

Người bạn quan tâm lo lắng: “Mèng đét ơi, chiều qua A Phủ có ăn món gì lạ hông mà bị Tào Tháo rượt.”

Uây dà, bạn A Phủ tưởng lầm WC World Cup là cái WC nơi mà A Phủ ngày xưa ngồi đọc sách báo, giờ thì ngồi lướt Phây.

Ngày thường trước WC thì người ta nói WC hoặc là cái WC, hoặc là cái hỗng phải WC mà là WC Washington City. Thiệt là nhức não đó mà.

A.P.

+ Ảnh chụp màn hình.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới