MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 27 tháng 2 năm 2020
Thứ Năm ngày 27 tháng 2 năm 2020

Tag "bộ nhó kingston"

Kingston 16 năm liền là nhà cung cấp bộ nhớ RAM số 1 trên thế giới

    Kingston 16 năm liền là nhà cung cấp bộ nhớ RAM số 1 trên thế giới

  Bảng xếp hạng DRAMeXchange của TrendForce đã tiếp tục chọn Kingston ở vị trí số 1 của năm 2018 giúp công ty giải pháp công nghệ và sản phẩm

Mời đọc