MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018
Thứ Bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018

Tag "caribbean"

Siêu bão Irma: Cuba đã nghèo còn gặp cái eo

    Siêu bão Irma: Cuba đã nghèo còn gặp cái eo

  Xin thưa ngay rằng nói Cuba nghèo có nghĩa là nói tới cảnh đời thực tế của hầu hết dân thường. Chứ nếu xét về các con số GDP

Mời đọc

Dân cư và du khách bị buộc phải di tản khỏi Florida Keys khi trận siêu bão Irma mạnh nhất lịch sử Đại Tây Dương đang ập đến

    Dân cư và du khách bị buộc phải di tản khỏi Florida Keys khi trận siêu bão Irma mạnh nhất lịch sử Đại Tây Dương đang ập đến

  Cho dù tới ngày 6-9-2017 vẫn chưa biết chính xác sau khi càn qua Cuba và rời khỏi quần đảo Bahamas ở Biển Caribbean, siêu bão Hurricane Irma sẽ

Mời đọc