MediaOnline Magazine

Thứ Hai ngày 20 tháng 5 năm 2019
Thứ Hai ngày 20 tháng 5 năm 2019

Siêu thị số E-Magazine

Siêu bão Irma: Cuba đã nghèo còn gặp cái eo

Siêu bão Irma: Cuba đã nghèo còn gặp cái eo
September 12
20:10 2017

 

Xin thưa ngay rằng nói Cuba nghèo có nghĩa là nói tới cảnh đời thực tế của hầu hết dân thường. Chứ nếu xét về các con số GDP đầu người (per capita), Cuba vẫn ở chiếu trên so với Việt Nam. Cuba đạt GDP (PPP) đầu người năm 2014 là 11.600 USD (thứ 104 thế giới) và GDP (danh nghĩa, nominal) đầu người năm 2015 là 7.657 USD (thứ 80 thế giới). Còn với Việt Nam, năm 2017 ước đạt GDP (PPP) đầu người chỉ 6.925 USD (xếp thứ 128 thế giới) và GDP (danh nghĩa, nominal) đầu người 2.305 USD (thứ 129 thế giới).

Xem những hình ảnh hậu quả của siêu bão Irma càn quét vùng biển Caribbean thượng tuần tháng 9-2017, ai cũng phải chạnh lòng trước những cảnh đổ nát ở Cuba. Cái sự nghèo khó nó lồ lộ so với các nước khác trong vùng. Nghèo một cách cơ bản!

Xin mời đọc bài

 

 

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment