MediaOnline Magazine

Thứ Bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018
Thứ Bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018

Tag "cuba"

Siêu bão Irma: Cuba đã nghèo còn gặp cái eo

    Siêu bão Irma: Cuba đã nghèo còn gặp cái eo

  Xin thưa ngay rằng nói Cuba nghèo có nghĩa là nói tới cảnh đời thực tế của hầu hết dân thường. Chứ nếu xét về các con số GDP

Mời đọc

Cuba oằn người trong bão Irma mạnh nhất nhiều chục năm qua

    Cuba oằn người trong bão Irma mạnh nhất nhiều chục năm qua

  Đảo quốc Cuba ở vùng biển Caribbean bắt đầu chịu ảnh hưởng của siêu bão Irma từ sáng sớm 8-9-2017 khi vành đai mưa bên ngoài của tới miền

Mời đọc