MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 08 tháng 4 năm 2020
Thứ Tư ngày 08 tháng 4 năm 2020

Tag "colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN"

Card đồ họa siêu mạnh Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN

    Card đồ họa siêu mạnh Colorful iGame GeForce RTX 2080 Ti KUDAN

Hãng công nghệ Colorful ngày 6-1-2018 đã công bố card đồ họa mạnh nhất của mình cho đến thời điểm này là thành viên mới nhất thuộc dòng KUDAN. Đó

Mời đọc