MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 19 tháng 7 năm 2018
Thứ Năm ngày 19 tháng 7 năm 2018

Tag "đầu tư"

Ứng dụng Việt ELSA nhận được đầu tư 3,2 triệu USD

    Ứng dụng Việt ELSA nhận được đầu tư 3,2 triệu USD

  ELSA, ứng dụng học tiếng Anh sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo AI và nhận diện giọng nói, vừa huy động được vòng vốn Pre-Series A

Mời đọc