MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2019
Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2019

Tag "điện thoại gập 3"

Intel đưa ra ý tưởng smartphone gập 3

    Intel đưa ra ý tưởng smartphone gập 3

  Trong khi người ta đang chờ chiếc smartphone có thể gập được (foldable phone) Galaxy F mà Samsung có thể đưa ra vào tháng 4-2019 hoặc chiếc phone 5G

Mời đọc