MediaOnline Magazine

Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2019
Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2019

Tag "facebook hoax"

Thiệt ra là chuyện vừa cũ, vừa chỉ để tự làm mình an tâm

    Thiệt ra là chuyện vừa cũ, vừa chỉ để tự làm mình an tâm

Hỗm rày tui lặng im mà chỉ nhìn một cái mém muốn thành trend trên Cõi Phây. Không ít bạn thú thiệt là họ chỉ làm theo chớ hỗng biết

Mời đọc