MediaOnline Magazine

Thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2020
Thứ Tư ngày 22 tháng 1 năm 2020

Tag "game vr"

Lên đỉnh ngôi nhà cao nhất Việt Nam trải nghiệm game thực tế ảo Top of Vietnam của Việt Nam

    Lên đỉnh ngôi nhà cao nhất Việt Nam trải nghiệm game thực tế ảo Top of Vietnam của Việt Nam

  Giờ đây, khách tham quan Tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 (TP. HCM) có thể được trải nghiệm những cảm giác mạnh khi được nhảy dù “ảo”

Mời đọc