MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019
Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2019

Tag "hành chính công 4.0"

Bắt trí tuệ nhân tạo phục vụ hành chính công

    Bắt trí tuệ nhân tạo phục vụ hành chính công

  Chính quyền điện tử là một bộ phận cấu thành của thành phố thông minh và cũng phải là một trong những thành phần phải chuyển đổi đầu tiên

Mời đọc

Cà Mau ứng dụng Zalo để giúp người dân làm dịch vụ hành chính công trên Internet

    Cà Mau ứng dụng Zalo để giúp người dân làm dịch vụ hành chính công trên Internet

  Sáng 12-3-2019 tại Hội trường UBND tỉnh Cà Mau đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa chính quyền tỉnh và ứng dụng Zalo để chính thức ứng

Mời đọc

Quảng Ninh và Quảng Bình ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính

    Quảng Ninh và Quảng Bình ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính

  Trong Quý 1-2019, có thêm 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Ninh lần lượt triển khai hành chính công

Mời đọc