MediaOnline Magazine

Thứ Hai ngày 16 tháng 7 năm 2018
Thứ Hai ngày 16 tháng 7 năm 2018

Tag "hca"

Hội Tin học TP.HCM vào năm thứ 30 mở rộng hợp tác đồng hành với Công nghiệp 4.0

    Hội Tin học TP.HCM vào năm thứ 30 mở rộng hợp tác đồng hành với Công nghiệp 4.0

  Hội Tin học TP.HCM (HCA) phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ngày 28-3-2018 đã tổ chức Họp mặt đầu năm cộng đồng ngành công nghệ

Mời đọc

Họp mặt đầu năm cộng đồng ngành Công nghệ thông tin – truyền thông Phía Nam 2018

    Họp mặt đầu năm cộng đồng ngành Công nghệ thông tin – truyền thông Phía Nam 2018

  Họp mặt đầu năm cộng đồng ngành Công nghệ thông tin – truyền thông Phía Nam 2018 do Hội Tin học TP.HCM (HCA) tổ chức tại TP.HCM tối 28-3-2018.

Mời đọc

Hội thảo toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam VIO 2017: doanh nghiệp với Công nghiệp 4.0

    Hội thảo toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam VIO 2017: doanh nghiệp với Công nghiệp 4.0

  Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam – Vietnam ICT Outlook (VIO) 2017 diễn ra tại Trung tâm GEM

Mời đọc

Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam – Vietnam ICT Outlook (VIO) 2017

    Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam – Vietnam ICT Outlook (VIO) 2017

  Hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam – Vietnam ICT Outlook (VIO) 2017 diễn ra tại Trung tâm GEM

Mời đọc

Hội thảo khoa học “Giải pháp tổng thể cho đô thị thông minh” – Smart City 360 độ

    Hội thảo khoa học “Giải pháp tổng thể cho đô thị thông minh” – Smart City 360 độ

  Hội thảo khoa học “Giải pháp tổng thể cho Đô thị thông minh” – Smart City 360o do Viện

Mời đọc